GRAVET CONSULTING SP. Z O.O.
  • ul. SIENKIEWICZA 13
  • 90-113 ŁÓDŹ
  • Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS

  • NIP: 7251881094
  • REGON: 473259881
  • Podmiot wpisany do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 2468

  • Tel: (42) 250 69 36 lub 501 526 539
  • WWW.GRAVET.COM.PL
Dojazd
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:30.

Mapa dojazdu do Gravet Consulting