DIRECT SEARCH
Naszym głównym celem działania jest pozyskanie kandydatów o kwalifikacjach zawodowych oraz predyspozycjach osobowościowych najlepiej dopasowanych do potrzeb firmy na danym stanowisku pracy.

Direct Search polega na dotarciu bezpośrednio do Kandydatów pracujących na stanowiskach wyższych lub specjalistycznych, którzy posiadają odpowiednie kompetencje.

W ten sposób docieramy do najlepszych kandydatów i przedstawiamy im oferty pracy u Klienta. Korzystamy z budowanej przez nas od 1995 r. bazy danych i kontaktów nieformalnych oraz mediów branżowych i portali społecznościowych.

DIAGNOZA KOMPETENCJI I POTENCJAŁU
Ocena kompetencji jest przeprowadzana przez konsultantów Gravet Consulting posiadających wykształcenie psychologiczne oraz bogate doświadczenie w obszarach doradztwa personalnego, rekrutacji i selekcji. Zestaw kompetencji podlegających ocenie jest ustalany indywidualnie, w zależności od celu projektu.
Diagnozę kompetencji i predyspozycji prowadzimy przy zastosowaniu:
 • wywiadu behawioralnego
 • sesji Assessment&Development Centre, próbek pracy
 • testów i kwestionariuszy psychologicznych
 • kwestionariuszy "szytych na miarę", czyli narzędzi badawczych tworzonych indywidualnie pod kątem danej organizacji i stanowiska...
TALENT Q
Oprócz kompetencji istotnym czynnikiem sukcesu są predyspozycje osobowościowe kandydata/pracownika. Trafne dopasowanie kompetencji i osobowości człowieka do danego stanowiska, determinuje jakość podejmowanych przez niego decyzji i ma wpływ na osiąganie oczekiwanych przez firmę rezultatów.

W celu określenia predyspozycji osobowościowych stosujemy Kwestionariusz Osobowości Zawodowej Talent Q Dimensions. Jest on narzędziem wspierającym proces decyzyjny.
ASSESSMENT/DEVELOPMENT CENTER
 • Projektujemy sesje AC/DC i narzędzia niezbędne do samodzielnego przeprowadzania sesji, w oparciu o kluczowe kompetencje dla różnych grup stanowisk
 • Przeprowadzamy sesje AC/DC w oparciu o narzędzia dopasowane do kluczowych kompetencji Klienta, w tym udzielamy informacji zwrotnej uczestnikom
 • Szkolimy asesorów oraz wspieramy w doborze i selekcji kandydatów na asesorów

SYSTEMY IT WSPIERAJĄCE HR
Proponujemy rozwiązania on-line wspierające procesy hr.
 • system do zarządzania sesjami AC/DC
 • System do oceny i rozwoju pracowników
 • Exit interview
 • Systemy wspierające sprzedaż i pracę handlowców

nasz partner technologiczny

IN TEAM