DIRECT SEARCH
Szczegółowo uzgadniamy z klientem wymagania stawiane kandydatom oraz ich podstawowy zakres zadań oraz specyfikę stanowiska, na które następuje nabór w danej organizacji. Na tej podstawie przeprowadzamy selekcję.


ETAPY REKRUTACJI:Proces rekrutacji


gwarancje, w przypadku gdy wybrany kandydat:


  • Wycofa się z wcześniejszych ustaleń przed podpisaniem umowy o pracę
  • Złoży rezygnację w trakcie okresu gwarancyjnego (3-6 miesięcy, w zależności od stanowiska, którego dotyczy rekrutacja)
  • Zostanie zwolniony z przyczyn leżących po jego stronie

Przedstawiamy naszemu Klientowi nowych kandydatów bez pobierania dodatkowych opłat.


Powrót
s