DIAGNOZA KOMPETENCJI I POTENCJAŁU
Prowadzona przez nas ocena kompetencji daje organizacji następujące korzyści:


 • lepsze poznanie pracownika/kandydata przez pracodawcę, jego zasobów do wykorzystania, obszarów wymagających rozwoju oraz prawdziwych, często nieuświadomionych motywacji/intencji
 • możliwość bardziej świadomego i adekwatnego wytyczenia ścieżki kariery oraz planowania szkoleń
 • zmniejszenie ryzyka błędnego obsadzenia stanowiska
 • zwiększenie poziomu samoświadomości u osoby badanej
 • możliwość określenia zbieżności osoby badanej z kulturą organizacyjną i wartościami firmy
 • wyposażenie kadry kierowniczej w skuteczne narzędzie wspierające zarządzanie pracownikiem


Ocena kompetencji znajduje zastosowanie wobec: • kandydatów do pracy (np. pozyskanych przez nas wcześniej w procesie executive search), przed zatrudnieniem
 • pracowników nowozatrudnionych, np. w celu określania optymalnego zakresu obowiązków
 • długoletnich pracowników, np. w sytuacji awansu czy przesunięcia na inne stanowisko
 • pracowników podlegających ocenie, np. okresowej
 • pracowników zwalnianych, jako część działań outplacementowych.

Powrót
s