ASSESSMENT/DEVELOPMENT CENTER
Zintegrowana metoda oceny kompetencji AC/DC, której nadrzędnym celem jest zbadanie poziomu kompetencji kandydata/pracownika oraz określenie stopnia dopasowania jego kompetencji do potrzeb organizacji i stanowiska.


Assessment/Development Centre jest metodą:

  • obiektywną - oceny dokonują asesorzy, bezstronni i odpowiednio wykwalifikowani
    obserwatorzy, dysponujący ujednoliconymi kryteriami obserwacji zachowań
  • skuteczną– widzimy działanie kandydatów, a nie ich deklaracje, tak więc ryzyko popełnienia błędu rekrutacyjnego zmniejsza się
  • kompleksową – widzimy zachowania kandydatów nie tylko w obszarze kluczowych kompetencji, ale też umiejętności interpersonalnych, czy planowania pracy

W ramach przygotowywanych przez nas sesji AC/DC jednym ze sposobów diagnozy są testy kompetencyjne i psychometryczne, które badają umiejętności werbalne, preferencje osobowościowe czy zdolności analitycznego myślenia np. Talent Q. Zastosowanie takich narzędzi umożliwia uzyskanie pełnej informacji na temat profilu kompetencyjnego osoby i zwiększa trafność diagnozy.


Poszczególne etapy realizacji projektu Assessment/Development Centre:Proces rekrutacjiPowrót