Assessment/Development Center w nowej odsłonie - diagnoza kompetencji i detekcja potencjału on-line.

2015-10-12


Czy przygotowanie raportów po sesji Assessment Center/Development Center dla 100 osób może być proste i przyjazne? W jaki sposób skutecznie zintegrować wyniki uzyskane przez uczestników sesji z wymaganym profilem na stanowisko i wyłonić najlepszych? Jak zoptymalizować koszty i czas realizacji projektów Assessment Center/Development Center?

Powszechnie wiadomo, że diagnoza kompetencji z wykorzystaniem narzędzi Assessment Center/Development Center jest procesem złożonym i pracochłonnym. Wymaga przygotowania nie tylko zestawu odpowiednich zadań, ale również przeprowadzenia samych sesji tj. obserwacji zachowań oraz ewidencji wyników poszczególnych uczestników. Dodatkowo, asesorzy opracowują indywidualne raporty ilościowe i jakościowe. Nie stanowi to większego problemu w sytuacji, gdy projekt obejmuje małą liczbę uczestników. Trudności pojawiają się, kiedy projektem obejmujemy dużą grupę np. jest to wewnętrzna rekrutacja pracowników na stanowiska menedżerskie.

Innowacja InTeam

Rozwiązaniem dla pojawiających się problemów jest innowacyjny system Assessment Center On-line służący do zarządzania projektami Assessment Center/Development Center firmy InTeam. Umożliwia on sprawną organizację i przeprowadzenie diagnozy kompetencji, porządkując jednocześnie cały proces. Przy jego pomocy możemy tworzyć projekty Assessment/Development Center, budować bazę profili kompetencyjnych, definiować kryteria i skale ocen, ewidencjonować on-line wyniki sesji oraz automatycznie generować raporty indywidualne uczestników.

Zamiast papieru i ołówka

Assessment Center On-line umożliwia rejestrowanie wyników poszczególnych uczestników sesji jeszcze w trakcie trwania ćwiczeń, bądź ze względu na komfort osób zaraz po jego zakończeniu. Dane może wprowadzać jednocześnie dwóch asesorów. System podpowiada te wskaźniki, w których jest rozbieżność ocen. Na podstawie zapisanych wyników można od razu wygenerować raport pokazujący mocne strony osoby oraz obszary do rozwoju a także jej % poziom dopasowania do oczekiwanego profilu kompetencyjnego.

Skuteczna detekcja potencjałów

Spośród osób, które przeszły sesje Assessment Center/Development Centermożna szybko i skutecznie wyłonić osoby najbardziej dopasowane do oczekiwanego profilu nowotworzonego stanowiska w organizacji bez konieczności ponownego badania i diagnozy kompetencji. Wystarczy określić profil kompetencyjny, poziom stanowiska w strukturze i kryteria oceny a system sam wskaże osoby, spełniające te kryteria. Assessment Center On-line również elastycznie dopasowuje się do skali projektu. Odpowiada na potrzeby organizacji, uwzględniając zarówno strukturę organizacyjna, model biznesowy oraz kluczowe umiejętności i kompetencje. Można z jego pomocą efektywnie realizować zarówno rekrutacje na stanowiska specjalistyczne jak i wyższe.Powrót