Jakie innowacyjne działania podejmują działy HR w polskich firmach?

2015-10-14


Innowacja czy optymalizacja w celu osiągnięcia większej efektywności i sprawności realizowanych w firmie procesów…

Myślę, że warto sięgnąć do definicji tych pojęć i spróbować odpowiedzieć na pytanie, gdzie jest różnica pomiędzy jednym i drugim?
Mam poczucie, że bardzo często mylimy obie te rzeczy. Proponuję, jako inspirację do dyskusji, ujęcie optymalizacji jako efektywnego korzystania z potencjału, który posiada organizacja oraz podejmowanie takich działań, które zwiększą stopień, w jakim z niego korzystamy. Są to wszystkie działania związane z poprawianiem, upraszczaniem czy usprawnianiem dotychczasowych sposobów funkcjonowania pracowników jak i firmy.
Innowacja z kolei to zmiana samego potencjału organizacji, która implikuje oderwanie się od starych metod i tego, co do tej pory było standardem i normą. Innowacja jest wartością ulotną.

Innowacja wymaga odwagi, otwartości i gotowości na zmianę – tylko wtedy, gdy nie myślimy o ograniczeniach powstają rzeczy nowe, wielkie i innowatorskie rozwiązania problemów. Innowacja to także kompleksowe i systemowe działania łączące wiele aspektów firmy. Nie wystarczy koncentracja na pojedynczym zdarzeniu. Bardzo często słowo innowacja przypisane jest do technologii i tam widać jej ulotność - z dnia na dzień staje się codziennością.

Jednym z działań podejmowanych przez działy HR w Polsce są właśnie rozwiązania technologiczne, które przekładają się na nowe modele pracy, wymiany wiedzy w organizacji lub wzajemnej współpracy. Równie istotnym działaniem, a może najważniejszym, jest koncentracja na stwarzaniu takich warunków, w których pracownik będzie mógł być innowacyjny – tworzeniu przestrzeni do generowania pomysłów, różnych scenariuszy i czasami nieprawdopodobnych rozwiązań. [Katarzyna Marciniak, HR Biznes Partner, ekspert w dziedzinie ZZL]Powrót