Doradztwo personalne – czy tylko direct/executive search?

2016-05-31


Doradztwo personalne
Pierwsze skojarzenie z doradztwem personalnym, jakie przychodzi większości osób do głowy, to usługa z zakresu rekrutacji i selekcji pracowników, którą można zlecić firmie headhunterskiej lub agencji zatrudnienia w sytuacji, gdy potrzebujemy np. wyspecjalizowanego pracownika na nietypowe stanowisko lub mamy problemy z pozyskaniem pracowników korzystając z tradycyjnych metod np. ogłoszenia prasowego czy internetowego. Biorąc to pod uwagę doradztwo personalne można określić jako profesjonalną usługę, mającą na celu usprawnienie procesu rekrutacji i zatrudnienia odpowiednich pracowników w firmie.

Wiemy, że znalezienie właściwej osoby na dane stanowisko tak, aby spełniała nie tylko wymagania formalne ( np. kierunkowe wykształcenie, doświadczenie w pracy, znajomość języków obcych, umiejętność korzystania z wymaganego oprogramowania itp.) ale również oczekiwania w zakresie tzw. miękkich umiejętności (np. sprawna komunikacja interpersonalna, umiejętność pracy w zespole, nastawienie na współpracę i budowanie relacji) wcale nie jest prostym zadaniem. Dodatkowo każda firma chce mieć w swoim zespole ludzi, którzy wpisują się w jej wartości i kulturę organizacyjną.

Diagnoza kompetencji i określenie potencjału jako element doradztwa personalnegoOprócz dotarcia do osób, które byłyby zainteresowane daną ofertą, przedstawienia jej w atrakcyjny sposób pozostaje jeszcze kwestia wyłonienia tych, którzy rzeczywiście spełniają wymagania pracodawcy i z dużym prawdopodobieństwem sprawdzą się w nowym miejscu. To z kolei wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia w zakresie kompetencji oraz narzędzi diagnozy. Po pierwsze trzeba bardzo dobrze określić to, czym tak naprawdę osoba będzie zajmowała się na danym stanowisku i jakich to wymaga umiejętności/kwalifikacji. Po drugie istotne jest z jakimi innymi procesami biznesowymi dane stanowisko będzie „współpracowało” – to determinuje skalę złożoności pracy i niezbędnego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku. Trzecim, bardzo ważnym czynnikiem jest zespół i atmosfera w jakiej dana osoba będzie musiała funkcjonować.

Tym samym pojęcie „doradztwo personalne” obejmuje więc szeroki zakres działań i znacznie wychodzi poza obszar stricte rekrutacji i selekcji.
Działania te można ująć w następujące obszary:

- executive search and selection
- diagnoza kompetencji i potencjału
- badanie assessment/development center
- ocena okresowa pracowników
- ocena 360 stopni
- wartościowanie stanowisk
- badanie satysfakcji pracowników


Jak wybrać firmę doradztwa personalnego do współpracy?W chwili obecnej na rynku w Polsce dostępnych jest wiele firm doradztwa personalnego, które oferują wyżej wymienione usługi w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. W jaki sposób zatem wybrać firmę do współpracy i mieć pewność, że zrealizowana usługa będzie najwyższej jakości?

Doradztwo personalne wymaga od konsultantów zarówno wiedzy specjalistycznej w danym zakresie jak również doświadczenia zawodowego. Warto podczas wyboru firmy zapytać o doświadczenie zawodowe konsultantów po stronie biznesu – na ile posiadają wiedzę praktyczną dotyczącą procesów biznesowych w danej branży. Ważna jest również ilość zrealizowanych projektów dla klientów, które firma może poprzeć referencjami. Warto zwrócić uwagę na pomysł na realizację usługi oraz dobranie rozwiązań w odpowiedzi na potrzeby. Cenne są także krytyczne sugestie i propozycje konsultantów zajmujących się doradztwem personalnym – możemy na nie liczyć w sytuacji dużej dojrzałości zawodowej osób. Często takie uwagi mogą uchronić nas przed popełnieniem błędów.Powrót