HEADHUNTING NAJLEPSZYM SPOSOBEM NA POZYSKANIE TALENTÓW DO ORGANIZACJI

2016-12-31


Obecnie rynek pracy, po raz kolejny, jest tzw. rynkiem pracownika – ofert pracy jest znacznie więcej niż kandydatów, którzy po pierwsze spełniają określone kryteria selekcyjne, a po drugie są w ogóle zainteresowani zmianą pracy. Dobrzy specjaliści przeważnie posiadają już całkiem dobre „posady” a ich pracodawcy, nauczeni doświadczeniem swoim i innych, dokładnie wiedzą, że o tych ludzi należy dbać szczególnie.
Firmy, które potrzebują pracowników na specjalistyczne stanowiska, prześcigają się w wymyślaniu sposobów dotarcia do osób, które spełniają ich oczekiwania w zakresie posiadanej wiedzy i umiejętności. Podejmują duży wysiłek, aby w ogóle zainteresować swoją ofertą konkretną grupę ludzi.

Jednym z takich sposobów jest headhunting, czyli skorzystanie z usługi firmy, która zajmuje się rekrutacją pracowników na zlecenie. Firma rekrutacyjna, na podstawie określonego wcześniej przez pracodawcę profilu kompetencyjnego, rozpoczyna poszukiwania odpowiednich osób na dane stanowisko. Wachlarz działań, które podejmuje, jest bardzo szeroki. Obejmuje on zarówno poszukiwania bezpośrednie w innych firmach (często pracodawca określa grupę firm, z których interesują go pracownicy) jak i sieć kontaktów, jakie firma rekrutacyjna zbudowała przez lata swojej działalności. Rolą takiej agencji jest nie tylko rekrutacja, ale również zainteresowanie osób ofertą i przekonanie ich, że warto wziąć udział w procesie do nowego pracodawcy.


REKRUTACJA PRACOWNIKÓW KLUCZEM DO PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ FIRM


Z drugiej strony patrząc na stale zmieniającą się gospodarkę, dynamiczny rozwój technologii, coraz łatwiejszy dostęp do produktów i usług powstaje pytanie, co decyduje o przewadze firm na rynku? Naturalnie nasuwa się odpowiedź, że ludzie. Dlaczego? Firmom coraz trudniej konkurować ze sobą jakością produktu, ceną czy dostępnością. Sklepy internetowe z kolei uczą konsumentów, że pośrednicy w sprzedaży nie są do końca potrzebni.

Największe znaczenie zaczyna mieć obsługa w trakcie procesu sprzedaży, jak i usługi dodatkowe z nim związane np. doradztwo w zakresie projektowania czy produktu, obsługa serwisowa, transport towaru do domu itp. Tylko pracownicy, którzy będą w stanie zbudować dobry kontakt z klientem, profesjonalnie udzielą informacji oraz sprawnie zorganizują proces pozostawią dobrą opinię o firmie. Ponownie dotykamy sytuacji, gdzie rekrutacja pracowników okazuje się ważnym procesem w firmie. Procesem, który decyduje bezpośrednio o tym, czy dana firma będzie osiągała sukcesy i realizowała swoje plany. Błędna rekrutacja tj. zatrudnienie osoby niedopasowanej do kultury organizacji i nie posiadającej właściwych kwalifikacji i umiejętności nie tylko naraża firmę na powtórne koszty związane z samą rekrutacją, ale również na koszty wynikające z podjęcia złych decyzji czy nierzetelnie wykonanej pracy na stanowisku. Według danych opublikowanych przez Magazyn Forbes koszt błędnej rekrutacji w przypadku stanowisk managerskich i specjalistycznych może sięgać nawet do 150% rocznego wynagrodzenia na danym stanowisku. Dla porównania wynagrodzenie firmy doradczej rekrutującej na te stanowiska przeciętnie wynosi do 35% rocznego wynagrodzenia, przy czym skuteczność i trafność takich rekrutacji jest bardzo wysoka.

Firma rekrutacyjna, która w procesie rekrutacji pracowników korzysta z wielu narzędzi do diagnozy umiejętności i kompetencji, wykorzystuje headhunting jako metodę dotarcia do kandydatów o konkretnym profilu wiedzy i umiejętności, zdecydowanie zwiększa szansę na posiadanie odpowiednich osób na odpowiednich stanowiskach. Warto przy wyborze partnera w projekcie wybrać firmę rekrutacyjną, która specjalizuje się głównie w rekrutacji, posiada wieloletnie już doświadczenie i szeroką sieć kontaktów wśród kandydatów – zwłaszcza managerów i specjalistów. Wtedy mamy pewność, że dana firma doradcza jest ekspertem w obszarze.Powrót