Testy psychometryczne i kompetencyjne

Specjaliści z branży HR wiedzą, iż idealny kandydat to nie zawsze ten, który posiada najwyższe kompetencje i najlepsze wykształcenie. Niezwykle istotne jest bowiem również dopasowanie cech osobowości zawodowej danej osoby do kultury organizacyjnej firmy oraz oczekiwań przełożonych co do osoby mającej objąć dane stanowisko. W ocenie owych cech osobowości zawodowej niezwykle przydatne okazać się może przeprowadzenie testów TALENT Q DIMENSIONS.

KWESTIONARIUSZ OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ TALENT Q DIMENSIONS Korn Ferry to zintegrowane narzędzie, które umożliwia pomiar tych aspektów osobowości, które mają wpływ na sukces zawodowy. Kwestionariusz może być wykorzystany nie tylko w trakcie procesu rekrutacyjnego, ale także podczas realizacji innych działań z zakresu HR.

Przykładowe zastosowanie kwestionariusza:

  • Assessment/Development Center
  • identyfikacja talentów (rozwój pracowników)
  • rozpoznanie możnych i słabych stron pracowników (budowanie zespołu)
  • diagnoza potencjału przywódczego (rozwój liderów)
  • wsparcie aktywizacji zawodowej osób, które utraciły pracę (ouplacement)

KWESTIONRIUSZ TEST TALENT Q DRIVES Korn Ferry

We współczesnych organizacjach coraz większą uwagę poświęca się poznaniu motywacji obecnych i przyszłych pracowników oraz wartości, które są dla nich ważne. Zrozumienie, co motywuje kandydata/pracownika do działania jest kluczem do sprawnego zarządzania zespołem i zatrzymania talentów w organizacji. Na nasze zachowanie w miejscu pracy wpływają bowiem nie tylko zdolności poznawcze, osobowość czy doświadczenia. Kluczowe znaczenie mają też motywacje.

W określeniu indywidulanych motywatorów, pomocny może się okazać KWESTIONARIUSZ TALENT Q DRIVES, oparty na solidnym modelu teoretycznym, który uniemożliwia manipulowanie wynikami (potwierdzona wysoka rzetelność i wiarygodność). Na podstawie wyników tworzony jest profil indywidualnych motywatorów (profil Drives), który pokazuje jakie czynniki i w jakim stopniu, motywują daną osobę do działania. Są one podzielone są na 4 grupy: Wyzwania (jak ich poszukujemy), Relacje (jak postrzegamy innych ludzi i relacje interpersonalne), Aspekty osobiste i Poważanie (jakie role wpływają na nasze poczucie wartości). Raport z badania zawiera też zestaw konkretnych wskazówek dla menadżerów: jakie zachowania zwiększą motywację pracownika do działania, a jakich należy unikać. Identyfikacja indywidualnych motywatorów jest bowiem kluczowa, aby utrzymać zaangażowanie danej osoby w różnych sytuacjach i przekonać ją do rozwoju w danej organizacji.

TESTY KOMPETENCYJNE

  • Testy numeryczne
  • Testy logiczne
  • Testy werbalne

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami info@gravet.com.pl lub +42 250 69 36.

Copyright Gravet Consulting © 2021

Scroll to top