ASSESSMENT/DEVELOPMENT CENTER

Zintegrowana metoda oceny kompetencji AC/DC, której nadrzędnym celem jest zbadanie poziomu kompetencji Kandydata/Pracownika oraz określenie stopnia dopasowania jego kompetencji do potrzeb organizacji i stanowiska.

Assessment/Development Center jest metodą:

  • Obiektywną - oceny dokonują asesorzy, bezstronni i odpowiednio wykwalifikowani obserwatorzy, dysponujący ujednoliconymi kryteriami obserwacji zachowań
  • Skuteczną - widzimy działanie Kandydatów, a nie ich deklaracje, tak więc ryzyko popełnienia błędu rekrutacyjnego zmniejsza się
  • Kompleksową - widzimy zachowania Kandydatów nie tylko w obszarze kluczowych kompetencji, ale też umiejętności interpersonalnych, czy planowania pracy

W ramach przygotowywanych przez nas sesji AC/DC jednym ze sposobów diagnozy są testy kompetencyjne i psychometryczne, które badają umiejętności werbalne, preferencje osobowościowe czy zdolności analitycznego myślenia np. Talent Q. Zastosowanie takich narzędzi umożliwia uzyskanie pełnej informacji na temat profilu kompetencyjnego osoby i zwiększa trafność diagnozy.

Poszczególne etapy realizacji projektu assessment/development centre:

Copyright Gravet Consulting © 2021

Scroll to top