Oferta

Rekrutacja metodą direct search

Direct Search (poszukiwania bezpośrednie) jest metodą rekrutowania Pracowników na stanowiska specjalistyczne i kierownicze średniego szczebla. Polega na bezpośrednim docieraniu do Kandydatów, którzy odpowiadają określonemu profilowi (doświadczenie, branża, umiejętności) i przedstawianiu im oferty pracy u naszego Klienta. Stosując Direct Search pozyskujemy najlepiej dopasowanych pracowników i unikatowe kompetencje do firmy. Podstawową zaletą metody Direct Search jest jednak jej skuteczność: ponad 90% projektów kończymy sukcesem
(Klient zatrudnia zarekomendowaną przez nas osobę), ponieważ docieramy do specjalistów/managerów, którzy są pasywni i nie odpowiadają
na ogłoszenia o pracę. Dodatkowo, metoda ta pozwala na zbadanie sytuacji na rynku pracy w danej branży (m.in.: ilość specjalistów dostępnych na rynku, ich oczekiwania finansowe oraz poziom kompetencji) oraz wizerunku naszego Klienta w określonym środowisku.

Etapy realizacji projektu

Udzielamy również gwarancji, jeśli kandydat:

  • Wycofa się z wcześniejszych ustaleń przed podpisaniem umowy o pracę
  • Złoży rezygnację w trakcie okresu gwarancyjnego (3-6 miesięcy, w zależności od stanowiska, którego dotyczy rekrutacja)
  • Zostanie zwolniony z przyczyn leżących po jego stronie

Przedstawiamy wówczas naszemu Klientowi nowych Kandydatów bez pobierania dodatkowych opłat.

Copyright Gravet Consulting © 2023

Scroll to top