Assesment/Development Center

Projektujemy sesje AC/DC i narzędzia niezbędne do samodzielnego przeprowadzania sesji w oparciu o kluczowe kompetencje dla różnych grup stanowisk

Przeprowadzamy sesje AC/DC w oparciu o narzędzia dopasowane do kluczowych kompetencji klienta, w tym udzielamy informacji zwrotnej uczestnikom.

Szkolimy asesorów oraz wspieramy organizacje/działy HR w doborze i selekcji Kandydatów na asesorów.

Zintegrowana metoda oceny kompetencji AC/DC, której nadrzędnym celem jest zbadanie poziomu kompetencji Kandydata/Pracownika oraz określenie stopnia dopasowania jego kompetencji do potrzeb organizacji i stanowiska.

Assessment/Development Center jest metodą:

  • Obiektywną - oceny dokonują asesorzy, bezstronni i odpowiednio wykwalifikowani obserwatorzy, dysponujący ujednoliconymi kryteriami obserwacji zachowań
  • Skuteczną - widzimy działanie Kandydatów, a nie ich deklaracje, tak więc ryzyko popełnienia błędu rekrutacyjnego zmniejsza się
  • Kompleksową - widzimy zachowania Kandydatów nie tylko w obszarze kluczowych kompetencji, ale też umiejętności interpersonalnych, czy planowania pracy

W ramach przygotowywanych przez nas sesji AC/DC jednym ze sposobów diagnozy są testy psychometryczne, które badają umiejętności werbalne, preferencje osobowościowe czy zdolności analitycznego myślenia. Zastosowanie takich narzędzi umożliwia uzyskanie pełnej informacji na temat profilu kompetencyjnego osoby i zwiększa trafność diagnozy.

Kogo oceniać metodą Assesment/Development Center:

  • Kandydatów do pracy (np. pozyskanych przez nas wcześniej w procesie Executive Search), przed zatrudnieniem
  • Pracowników nowozatrudnionych, np. w celu określenia optymalnego zakresu obowiązków
  • Długoletnich Pracowników, np. w sytuacji awansu czy przesunięcia na inne stanowisko
  • Pracowników podlegających ocenie, np. okresowej
  • Pracowników zwalnianych, jako część działań outplacementowych

Copyright Gravet Consulting © 2023

Scroll to top