Dla pracodawców

Oferta

Direct Search

Naszym głównym celem działania jest pozyskanie Kandydatów o kwalifikacjach zawodowych oraz predyspozycjach osobowościowych najlepiej dopasowanych do potrzeb firmy na danym stanowisku pracy.

Direct Search polega na dotarciu bezpośrednio do Kandydatów pracujących na stanowiskach wyższych lub specjalistycznych, którzy posiadają odpowiednie kompetencje.

W ten sposób docieramy do najlepszych Kandydatów i przedstawiamy im oferty pracy u Klienta. Korzystamy z budowanej przez nas od 1995 r. bazy danych i kontaktów nieformalnych oraz mediów branżowych i portali społecznościowych.

grafika Joanna Wiszniewska-Domańska

Diagnoza kompetencji i potencjału

Ocena kompetencji jest przeprowadzana przez konsultantów Gravet Consulting posiadających wykształcenie psychologiczne oraz bogate doświadczenie w obszarach doradztwa personalnego, rekrutacji i selekcji. Zestaw kompetencji podlegających ocenie jest ustalany indywidualnie, w zależności od celu projektu.

Diagnozę kompetencji i predyspozycji prowadzimy przy zastosowaniu:

 • Wywiadu behawioralnego
 • Sesji Assessment&Development Centre, próbek pracy
 • Testów i kwestionariuszy psychologicznych
 • Kwestionariuszy "szytych na miarę", czyli narzędzi badawczych tworzonych indywidualnie pod kątem danej organizacji i stanowiska...

Talent Q

Oprócz kompetencji istotnym czynnikiem sukcesu są predyspozycje osobowościowe Kandydata/Pracownika. Trafne dopasowanie kompetencji i osobowości człowieka do danego stanowiska, determinuje jakość podejmowanych przez niego decyzji i ma wpływ na osiąganie oczekiwanych przez firmę rezultatów.
W celu określenia predyspozycji osobowościowych stosujemy kwestionariusz osobowości zawodowej Talent Q Dimensions. Jest on narzędziem wspierającym proces decyzyjny.

Talent Q Dimensions stanowi wsparcie wielu procesów HR, między innymi:

 • Rekrutacja - zwiększa trafność podejmowanych decyzji oraz szybkość i skuteczność procesu rekrutacyjnego.
 • Rozwój Pracowników - umożliwia identyfikację talentów - osób o najwyższym potencjale i możliwościach, w celu efektywnego zarządzania procesem ich rozwoju.
 • Budowanie zespołu - wyniki kwestionariusza Talent Q Dimensions pokazują mocne
  i słabe strony zarówno całej grupy, jak i poszczególnych jednostek. Wiedza na ten temat jest niezbędna do tworzenia wydajnych zespołów lub wspierania pracy już istniejących.
 • Rozwój i coaching liderów - kwestionariusz Talent Q Dimensions pomaga w diagnozie potencjału przywódczego, a także tych zachowań, które na pewnym etapie mogą zablokować rozwój kariery zawodowej.
 • Outplacement - wspiera aktywizację zawodową osób, będących w stanie rozwiązania umowy o pracę lub zagrożonych wypowiedzeniem, pomaga w określeniu optymalnej ścieżki rozwoju zawodowego oraz osobistego.

W ramach przygotowywanych przez nas sesji AC/DC jednym ze sposobów diagnozy są testy kompetencyjne i psychometryczne, które badają umiejętności werbalne, preferencje osobowościowe czy zdolności analitycznego myślenia np. kwestionariusz Talent Q Dimensions. Zastosowanie takich narzędzi umożliwia uzyskanie pełnej informacji na temat profilu kompetencyjnego osoby i zwiększa trafność diagnozy.

grafika Joanna Wiszniewska-Domańska

Copyright Gravet Consulting © 2023

Scroll to top