TESTY PSYCHOMETRYCZNE

Testy psychometryczne i te, sprawdzające umiejętności odgrywają istotną rolę w procesach rekrutacyjnych. Jako specjaliści z dziedziny HRM wiemy, że idealny Kandydat/Kandydatka to nie tylko osoba posiadająca doświadczenie, wiedzę i najlepsze wykształcenie. Niezwykle istotne jest bowiem również dopasowanie cech osobowości zawodowej Kandydata/Kandydatki do kultury organizacyjnej firmy oraz oczekiwań przełożonych. W tym celu niezwykle przydatne okazać się może przeprowadzenie testów SHL.

KWESTIONARIUSZ OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ OPQ

Kwestionariusz Osobowości Zawodowej OPQ (ang. Occupational Personality Questionnaire, skrót: OPQ) jest jednym z najczęściej stosowanych i najbardziej cenionych na świecie narzędzi przeznaczonych do badania preferowanych sposobów zachowań w miejscu pracy. W ciągu ostatnich 25 lat przeprowadzono ponad 90 niezależnych badań nad trafnością i rzetelnością Kwestionariusza OPQ, które potwierdzają jego dużą skuteczność w przewidywaniu wpływu cech osobowości na zachowanie w pracy.

Norma polska została stworzona na ok. 1 000 wyników i powstała w roku 2011. Od tego czasu co roku dział R&D firmy SHL dokonuje sprawdzenia czy globalne i polskie wyniki nie odbiegają w statystycznie istotny sposób od istniejącej normy.

Kwestionariusz osobowości zawodowej (OPQ) pozwala organizacjom zrozumieć, w jaki sposób aspekty indywidualnego stylu zachowania Kandydatów/Kandydatek wpływają na ich wydajność w pracy. Wnikliwość i odpowiedni zakres raportów dostarczanych przez ten kwestionariusz sprawiają, że jest to idealne narzędzie do zastosowania w projektach takich, jak: rekrutacja i wdrażanie nowych pracowników, rozwój liderów oraz budowanie efektywnych zespołów.

Przykładowe zastosowanie kwestionariusza SHL w prowadzonych przez nas projektach rekrutacyjnych i doradczych:

 • Selekcja pracowników w procesie rekrutacji na stanowiska eksperckie i kierownicze, również te najwyższego szczebla
 • Assessment/Development Center
 • Rozwój pracowników
 • Budowanie zespołu
 • Diagnoza potencjału przywódczego (rozwój liderów)
 • Wsparcie aktywizacji zawodowej osób, które utraciły pracę (ouplacement)
 • Selekcja i rozwój osób w obszarze sprzedaży

Wykorzystanie przez naszą firmę testów psychometrycznych SHL w procesach rekrutacyjnych przynosi naszym Klientom wiele korzyści:

 • Możliwość wyboru najlepszego Kandydata/Kandydatki i precyzyjne dopasowanie: Testy SHL pozwalają nam ocenić umiejętności, cechy osobowości i potencjał Kandydatów/Kandydatek w sposób obiektywny i wiarygodny. Dzięki temu możemy dokładnie dopasować najlepszych Kandydatów/Kandydatki do wymagań i oczekiwań klientów, zapewniając znacznie lepsze szanse na wybór pracownika w największym stopniu spełniającego oczekiwania Pracodawcy. Pracownicy z wysokim potencjałem to przyszli liderzy odpowiedzialni za sukces organizacji. Ich zadaniem będzie podejmowanie kluczowych decyzji w oparciu o racjonalną analizę danych i właściwe wnioski. Dlatego tak ważne jest, by już na początkowych etapach rekrutacji do firmy obiektywnie oceniać poziom zdolności poznawczych i intelektualnych Kandydatów/Kandydatek. Wysoka jakość nowozatrudnionych pracowników to większe prawdopodobieństwo sukcesu organizacji w przyszłości.
 • Ewaluacja w dłuższej perspektywie: Testy SHL pozwalają nam spojrzeć na potencjał Kandydatów/Kandydatek w dłuższej perspektywie. Oceniając ich umiejętności, cechy osobowości i potencjał rozwojowy, możemy zaplanować długoterminowy rozwój pracowników, wspierając ich w osiągnięciu pełnego potencjału.
 • Skrócenie czasu rekrutacji: Dzięki testom psychometrycznym SHL możemy przeprowadzać ocenę umiejętności i potencjału Kandydatów/Kandydatek w skali masowej. To znacząco skraca czas rekrutacji, umożliwiając nam szybkie zidentyfikowanie najbardziej obiecujących Kandydatów/Kandydatek. Dzięki temu możemy skupić się na kluczowych Kandydatach/Kandydatkach i przyspieszyć cały proces rekrutacyjny.
 • Standaryzacja i porównywalność: Testy SHL są oparte na solidnych naukowych podstawach, co zapewnia spójność i standaryzację wyników. To oznacza, że wyniki z różnych testów i różnych Kandydatów/Kandydatki można porównywać w obiektywny sposób, ułatwiając podejmowanie decyzji rekrutacyjnych.
 • Wzmocnienie wizerunku pracodawcy: Zastosowanie dodatkowych narzędzi pozwala na wzmocnienie wizerunku rzetelnego pracodawcy, który dba o obiektywną i sprawiedliwą ocenę Kandydatów/Kandydatek do pracy.
 • Wysoka jakość usług: Działając jako agencja rekrutacyjno-doradcza, korzystamy z najnowszych narzędzi i technologii SHL.

Dlaczego jeszcze korzystamy z Kwestionariuszy OPQ? Umożliwiają nam one:

 • Szybszą i dokładniejszą identyfikację Kandydatów/Kandydatek dopasowanych do wymogów stanowiska i kultury w firmie.
 • Łatwiejsze określenie silnych stron i obszarów do rozwoju pracowników.
 • Podejmowanie korzystniejszych decyzji dotyczących zatrudnienia i rozwoju.
 • Sprawniejsze przeprowadzanie restrukturyzacji i zmian organizacyjnych.
 • Tworzenie bardziej efektywnych zespołów.

KWESTIONARIUSZ MOTYWACJI

Kwestionariusz Motywacji SHL MQ (ang. Motivation Questionnaire, skrót: MQ) jest unikalnym narzędziem badającym, w jakim stopniu różne czynniki wpływają na motywację ludzi do pracy. Analiza czynników motywacji pozwala nam określić indywidualny charakter motywacji danej osoby, dzięki czemu możemy przewidzieć, jak długo i w jakich okolicznościach utrzyma ona swoje zaangażowanie w pracy.

TESTY ZDOLNOŚCI ANALITYCZNYCH

Szybka i dokładna analiza informacji oraz wyciąganie trafnych wniosków na ich podstawie to zdolności, które mają ogromny wpływ na wyniki osiągane w pracy. Obiektywną i trafną ocenę tych zdolności umożliwiają nam testy SHL Verify. SHL Verify to trzy testy dostępne online sprawdzające rozumowanie werbalne, numeryczne i indukcyjne. Testy te mogą być wykonywane razem lub oddzielnie w zależności od tego, jakie zdolności są istotne na danym stanowisku pracy.

 • TEST NUMERYCZNY: Służy nam do oceny poziomu zdolności wyciągania poprawnych wniosków na podstawie liczb i danych statystycznych. Badamy nim zdolność do pracy z danymi w realistycznym kontekście zawodowym.
 • TEST WERBALNY: Jest przez nas wykorzystywany do oceny poziomu zdolności rozumienia tekstu pisanego oraz logicznego wyciągania wniosków na jego podstawie. Treść zadań (tekstów) osadzona jest w uniwersalnym kontekście zawodowym.
 • TEST INDUKCYJNY: Służy nam do badania zdolności Kandydata/Kandydatki do myślenia od szczegółu do ogółu, czyli wyciągania wniosków i rozumienia relacji pomiędzy różnymi konceptami niezależnymi od posiadanej wiedzy. Zdolności te wiążą się z myśleniem strategicznym i umiejętnością syntezy informacji.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami info@gravet.com.pl lub +42 250 69 36.

Copyright Gravet Consulting © 2023

Scroll to top