Rodo

RODO

Polityka Prywatności Gravet Consulting Sp. z o.o.

Administratorem Państwa Danych jest Gravet Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. H. Sienkiewicza 13, 90-113 Łódź, NIP: 725-188-10-94, REGON: 473259881. Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@gravet.com.pl

Polityka Prywatności Gravet Consulting Sp. z o.o. znajdziecie Państwo tutaj.

Prosimy o zamieszczeniu w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wprowadzenie ich do bazy danych firmy Gravet Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 13, w celu przedstawienia mi ofert zatrudnienia, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z Polityka Prywatności firmy Gravet Consulting Sp. z o.o., zostałem/zostałam poinformowany/na o celu i sposobie przetwarzania moich danych osobowych, okresie ich przechowywania oraz przysługujących mi prawach.”

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z obowiązującym prawem aplikacje nie zawierające powyższej klauzuli muszą być przez nas usuwane i nie będą uwzględniane w prowadzonych przez nas projektach.

Copyright Gravet Consulting © 2023

Scroll to top