Oferta

Executive search

Executive Search to metoda poszukiwania i bezpośredniego docierania do najbardziej wartościowych Kandydatów na stanowiska kierownicze wysokiego szczebla, również tych pasywnych na rynku pracy, których trzeba przekonać do zmiany Pracodawcy. Pozwala w sposób ukierunkowany dotrzeć do liderów najlepiej odpowiadającym wymogom określonym przez Klienta, których kompetencje mogą przesądzać o realizacji kluczowych celów biznesowych firmy. Często jest to jedyna metoda pozyskania wartościowego Pracownika, dlatego warto zlecić ją specjalistycznej firmie doradczej, która posiada obszerną bazę życiorysów oraz kontaktów w konkretnych branżach i korzysta z profesjonalnych narzędzi networkingowych oraz selekcyjnych. Poza tym, firma doradcza jest w stanie poprowadzić projekt rekrutacyjny w sposób ostrożny i dyskretny, co ma olbrzymie znaczenie, gdyż informacja o poszukiwaniach managera do naszej firmy nie powinna wypłynąć ani na rynek pracy, ani negatywnie odbić się na dotychczasowej pracy Kandydata. Pamiętajmy też, że proces oceny Kandydatów na najwyższe stanowiska managerskie wymaga dużego doświadczenia rekrutacyjnego – a to właśnie ono gwarantuje wybór idealnego Kandydata.

Etapy realizacji projektu

Udzielamy również gwarancji, jeśli kandydat:

  • Wycofa się z wcześniejszych ustaleń przed podpisaniem umowy o pracę
  • Złoży rezygnację w trakcie okresu gwarancyjnego (3-6 miesięcy, w zależności od stanowiska, którego dotyczy rekrutacja)
  • Zostanie zwolniony z przyczyn leżących po jego stronie

Przedstawiamy wówczas naszemu Klientowi nowych Kandydatów bez pobierania dodatkowych opłat.

Copyright Gravet Consulting © 2023

Scroll to top