Systemy IT wspierające HR

Proponujemy rozwiązania online wspierające procesy HR:

  • System do zarządzania sesjami AC/DC
  • Ocena 360 stopni
  • Ocena czynników motywujących
  • Systemy do oceny poziomu kompetencji i rozwoju pracowników
  • Exit interview
  • Systemy wspierające sprzedaż i pracę handlowców

Nasz partner technologiczny

grafika Joanna Wiszniewska-Domańska

Copyright Gravet Consulting © 2023

Scroll to top