Assesment/Development Center

Projektujemy sesje AC/DC i narzędzia niezbędne do samodzielnego przeprowadzania sesji w oparciu o kluczowe kompetencje dla różnych grup stanowisk

Przeprowadzamy sesje AC/DC w oparciu o narzędzia dopasowane do kluczowych kompetencji klienta, w tym udzielamy informacji zwrotnej uczestnikom.

Szkolimy asesorów oraz wspieramy organizacje/działy HR w doborze i selekcji Kandydatów na asesorów.

Systemy IT wspierające HR

Proponujemy rozwiązania online wspierające procesy HR:

  • System do zarządzania sesjami AC/DC
  • Systemy do oceny i rozwoju Pracowników
  • Exit interview
  • Systemy wspierające sprzedaż i pracę handlowców

Nasz partner technologiczny

grafika Joanna Wiszniewska-Domańska

Ocena kompetencji znajduje zastosowanie wobec:

  • Kandydatów do pracy (np. pozyskanych przez nas wcześniej w procesie Executive Search), przed zatrudnieniem
  • Pracowników nowozatrudnionych, np. w celu określenia optymalnego zakresu obowiązków
  • Długoletnich Pracowników, np. w sytuacji awansu czy przesunięcia na inne stanowisko
  • Pracowników podlegających ocenie, np. okresowej
  • Pracowników zwalnianych, jako część działań outplacementowych

Copyright Gravet Consulting © 2021

Scroll to top