DOBRE PRAKTYKI NA RYNKU PRACY, CZYLI SAVOIR VIVRE REKRUTACJI

Pierwsze kilka miesięcy nowego roku to zawsze okres wzmożonych ruchów na rynku pracy. Z jednej strony Pracodawcy uruchamiają procesy rekrutacyjne związane z nowo tworzonymi stanowiskami czy wakatami. Z drugiej strony sami Pracownicy, w ramach noworocznych postanowień, poszukują lepszych możliwości nie tylko rozwoju zawodowego, ale również poprawy sytuacji finansowej. Do tej pory mówiliśmy o rynku Pracownika i jeszcze przez chwilę tak będzie, chociaż niedługo sytuacja się zmieni. Na rynku są również firmy rekrutacyjne, które obsługują znaczną część procesów rekrutacyjnych poprzez bezpośrednie metody poszukiwania Kandydatów (direct search)

Niezależnie od tego „czyj jest rynek pracy” niezmiennie obowiązują pewne reguły i zasady według których powinniśmy na tym rynku funkcjonować. Dobre praktyki obowiązują zarówno Pracodawców jak i Kandydatów a z ich przestrzeganiem jak wiemy różnie bywa. W tym artykule zajmiemy się dobrymi praktykami, których moglibyśmy oczekiwać od osoby, która rozważa zmianę pracy lub wzięcie udziału, chociażby na próbę, w procesie rekrutacji.

INFORMACJA ZWROTNA NAJWIĘKSZYM WYZWANIEM W KOMUNIKACJI

Wszyscy znają teorię, że w procesie komunikacji i wzajemnego zrozumienia oraz dopasowania rozwiązań do potrzeb jest z jednej strony komunikowanie własnych oczekiwań z drugiej strony informowanie innych o swoich odczuciach, decyzjach w stosunku do otrzymanych propozycji Niestety gorzej bywa z teorią w praktyce. Nie będziemy w tym artykule rozwijać szerzej wątku kultury osobistej, bo oczywiste jest, że zanim pojawiły się mądre teorie komunikacji, w tym zakresie dawno zostały określone pewne reguły dobrego postępowania.

Bardzo często Kandydaci, którzy zdecydowali się wziąć udział w projekcie rekrutacyjnym, prowadzonym przez firmę rekrutacyjną, nie przywiązują wagi do tego, aby odpowiadać Rekruterom np. otrzymują opis stanowiska i prośbę o decyzję czy są zainteresowani projektem. Z ich strony brakuje chociażby krótkiej odpowiedzi „nie jestem zainteresowany/a”. Jak Rekruter skontaktuje się bezpośrednio z takim Kandydatem, który nie odpowiedział to słyszy odpowiedź: „nie odpisałem, bo oferta nie jest dla mnie interesująca”. Tu pojawia się pytanie „A jaka oferta byłaby dla Pana/Pani interesująca skoro rozważa Pan/Pani opcję zmiany pracy?”. Warto zdawać sobie sprawę, że firma rekrutacyjna prowadzi wiele różnych projektów i w różnym czasie. Nawet jeśli dziś nie ma dla nas ciekawej propozycji, może okazać się pomocna w przyszłości. Warto już na takim etapie budować pozytywny wizerunek.

Pracodawcom i Rekruterom będzie też łatwiej odczytać oczekiwania i potrzeby Kandydatów w sytuacji, gdy w pełni uzupełnią swój profil i oprócz podania nazwy stanowiska, na którym obecnie pracują wyszczególnią zakres obowiązków. Czasami Rekruterzy wysyłają ofertę pracy – im też zależy na dobrze wykonanej pracy, i wtedy otrzymują odpowiedź od „oburzonej” osoby, że oferta nie jest trafiona, „bo przecież ja mam inny zakres obowiązków”. Wówczas Rekruter grzecznie tłumaczy, że brak wyszczególnienia zakresu obowiązków uniemożliwił mu skorelowanie odpowiednio oferty pracy do obecnych obowiązków Kandydata.

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Oprócz tego, że ludzie spędzają na nich dużą część swojego czasu to także dzięki nim odbywa się znaczna część komunikacji pomiędzy Kandydatami a Pracodawcami czy agencjami rekrutacyjnymi. Co najczęściej nie działa w tym przypadku?

Jak wiemy portale umożliwiają przesłanie swojej aplikacji w odpowiedzi na daną ofertę, ogłoszenie czy zapytanie Rekrutera. Zadbajmy przy tym o umieszczenie na profilu lub podanie swoich danych kontaktowych – często wysyłana przez Kandydatów informacja ich nie zawiera – za to widnieje logo danego portalu. Oczywiście Rekruter czy Pracodawca nawiąże kontakt przez portal, ale po co wydłużać proces?

Od zawsze toczy się dyskusja jakie zdjęcie i adres mailowy umieszczać na dokumentach aplikacyjnych czy profilu zawodowym na portalu społecznościowym? Często można spotkać zdjęcia z prywatnych imprez z dziećmi, znajomymi lub ślubne zdjęcie. I pewnie nie ma w tym nic złego aczkolwiek warto zamieścić zdjęcie, które bardziej pasuje do sytuacji. Wyjątkiem może być fakt, że sam profil jest stworzony według innej niż standardowa konwencji – wtedy można dobrać bardziej swobodne zdjęcie. Do celów rekrutacyjnych warto również założyć skrzynkę pocztową z adresem, w którym jest nasze imię i nazwisko – oprócz tego, że będzie to bardziej stosowne to ułatwi do bardzo mocno kontaktowanie się z Nami – łatwiej jest zapamiętać imię i nazwisko aniżeli „zabawny” skrót czy „ksywę”.

PROBLEM Z OKREŚLENIEM WŁASNYCH OCZEKIWAŃ FINANSOWYCH

Biorąc udział w procesie rekrutacji na pewno pojawi się pytanie o oczekiwania finansowe, które spokojnie możemy przedstawić agencji rekrutacyjnej czy Pracodawcy w postaci widełek. Najczęściej Kandydaci chcą od osób rekrutujących dowiedzieć się jakie Pracodawca proponuje wynagrodzenie. Kwestie wynagrodzeń na naszym rynku są jeszcze sprawą poufną i takich informacji Rekruterzy nie mogą przekazywać. Natomiast Rekruter może odnieść się do oczekiwań finansowych Kandydata, i wówczas udzielić informacji czy Kandydat mieści się w widełkach jego Klienta.

Praktyki w innych krajach są różne. Czasami Pracodawcy, co i u nas się już również zdarza, na etapie ogłoszenia rekrutacyjnego podaję kwotę proponowanego wynagrodzenia. Jeśli Rekruter potwierdzi nam, że nasze oczekiwania mieszczą się w możliwościach Klienta to powinno nam wystarczyć. Jeśli będą one powyżej tych możliwości na pewno otrzymamy pytanie o zakres naszej elastyczności w tym aspekcie.

DOBRE PRAKTYKI W CENIE

Podsumowując starajmy się udzielać odpowiedzi na kierowane do nas pytania i przesyłane do nas, po wyrażonym przez nas zainteresowaniu, oferty pracy. Cenna będzie choćby krótka informacja o powodach nie zainteresowania przedstawioną ofertą. Umożliwi to Rekrutrowi po prostu lepsze dobieranie ofert pracy w przyszłości dla tej osoby. Dodatkowo zachowanie kontaktu i dobrej relacji tak, jak pisaliśmy wcześniej, może okazać się pomocne.

Już wkrótce kolejny artykuł poświęcony dobrym praktykom, które powinni z kolei stosować Pracodawcy i firmy rekrutacyjne

Copyright Gravet Consulting © 2023

Scroll to top