Oferta

Kwestionariusz osobowości zawodowej talent Q Dimensions

Został stworzony w celu pomiaru tych aspektów osobowości, które mają wpływ na sukces zawodowy. Model kwestionariusza łączy teorie osobowości z koncepcją kompetencji zawodowych.

Talent Q Dimensions stanowi wsparcie wielu procesów HR, między innymi:

  • Rekrutacja - zwiększa trafność podejmowanych decyzji oraz szybkość i skuteczność procesu rekrutacyjnego
  • Rozwój pracowników - umożliwia identyfikację talentów - osób o najwyższym potencjale i możliwościach - w celu efektywnego zarządzania procesem ich rozwoju
  • Budowanie zespołu - wyniki kwestionariusza Dimensions pokazują mocne i słabe strony zarówno całej grupy, jak i poszczególnych jednostek. Wiedza na ten temat jest niezbędna do tworzenia wydajnych zespołów lub wspierania pracy już istniejących
  • Rozwój i coaching liderów - kwestionariusz Dimensions pomaga w diagnozie potencjału przywódczego, a także tych zachowań, które na pewnym etapie mogą zablokować rozwój kariery zawodowej
  • Outplacement - wspiera aktywizację zawodową osób, będących w stanie rozwiązania umowy o pracę lub zagrożonych wypowiedzeniem, pomaga w określeniu optymalnej ścieżki rozwoju zawodowego oraz osobistego.

Kwestionariusz osobowości Talent Q Dimensions jest narzędziem uniwersalnym. Może być stosowany we wszystkich branżach, na wszystkich stanowiskach i poziomach w organizacji. Dzięki nowoczesnej konstrukcji, zgodnej z najwyższymi standardami naukowymi istnieje możliwość dostosowania kwestionariusza do profilu stanowiska/ profilu kompetencyjnego.

Pomiar dotyczy trzech głównych obszarów:

  • Funkcjonowanie w środowisku społecznym oraz sposób zarządzania i budowania relacji interpersonalnych w miejscu pracy
  • Preferowany styl myślenia, działania oraz sposób zarządzania zadaniami
  • Trzecia część odnosi się do emocji, sposobu radzenia sobie ze zmianami oraz poziomu energii i motywacji do działania.

W ramach proponowanej przez nas usługi dostarczamy Klientowi i Kandydatowi wybrane raporty oraz przeprowadzamy sesję feedbackową.

Copyright Gravet Consulting © 2023

Scroll to top